najväčší slovenský výrobca trafostaníc

O nás

Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA ma sídlo na Záhorí, cca 20 km na severozápad od Bratislavy. 


Spoločnosť úspešne pôsobí na slovenskom trhu už viac ako dvadsať rokov a jej hlavným výrobným programom je výroba, montáž  a predaj kompaktných železobetónových  kioskových trafostaníc pre potreby slovenských energetických podnikov, ale aj pre ostatných civilných odberateľov nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Spoločnosť realizovala už viac ako 4000 projektov. 

Trafostanice sú vyrábané v súlade s STN 62 721-202 a sú typovo odskúšané (vrátane skúšok na vnútorný skratový oblúk trieda IAC-A  a  IAC-B). Okrem tejto komodity dokáže firma ELEKTRO-HARAMIA realizovať VN a NN el. prípojky vrátane komplexných elektroinštalačných prác v rozsahu do 22kV. Dôležitou súčasťou výrobného programu je výroba modulárnych VN-rozvádzačov 24kV typ SM-6 v licencii francúzskeho elektrotechnického gigantu fy.SCHNEIDER  Electric ako aj NN- rozvádzačov do 1000V pre priemyselné a občianske použitie.Spoločnosť je dlhoročným držiteľom certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2008 a jej hlavným cieľom je poskytovanie komplexných dodávok a služieb v najvyššej profesionálnej kvalite. Spolu so snahou, aby aj bežný civilný zákazník mohol disponovať rovnakou kvalitou a technickou úrovňou, ktorá je samozrejmá pre dodávky do investičných celkov slovenských energetických podnikov, je na všetky vyrobené trafostanice poskytovaná nadštandardná záručná doba 5 rokov a 3 roky na technologické vybavenie.

Spoločnosť zároveň v rámci SR a ČR poskytuje nepretržitý 24-hodinový záručný a pozáručný servis. Jej vedenie sa snaží o trvalé zlepšovanie produkovaných trafostaníc a o dopĺňanie výrobného programu na základe požiadaviek odberateľov. Uplatňuje sa zásada, že technické riešenia a realizácia sa prispôsobujú projektantom a odberateľom v snahe dosiahnuť čo najvyššiu technicko-ekonomickú výhodnosť každej vyprodukovanej trafostanice. 

Ponúkame voľné kapacity na spracovanie plechov, na vysekávacích a ohraňovacích lisoch Zn. TRUMPF. Na základe Vášho dopytu Vám pracujeme ponuku v zaujímavých cenových reláciách a krátkych dodacích termínoch. Viac »
Nové možnosti pri vývoji fotovoltaických parkov. Viac »
Náš systém výroby stavebných telies umožňuje používať jednotlivé základné typy ako východiskový stavebný prvok pre zostavenie priestorovo väčších celkov, ktoré môžu byť využívané ako priemyselné transformovne, spínacie stanice a pod. Viac »
Certifikát je vydaný pre výrobu kompaktných kioskových trafostaníc. Ďalej pre projektovanie, výrobu, montáž, údržbu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Viac »
Trafostanice sú odskúšané na vyhodnotenie účinkov oblúka spôsobeného vnútornou poruchou triedy IAC – A B. Viac »