najväčší slovenský výrobca trafostaníc

Politika kvality

Najdôležitejšou úlohou a cieľom spoločnosti ELEKTRO-HARAMIA s.r.o. je vyrábať železobetónové kioskové trafostanice, VN a NN- rozvádzače ako aj ostatné súvisiace výrobky a služby v najvyššej kvalite, ktorá uspokojí požiadavky zákazníkov a tak si získa ich trvalú dôveru.
Splnenie tohto cieľa je prvoradým predpokladom pre zabezpečenie dlhodobého významného postavenia spoločnosti ELEKTRO-HARAMIA na Slovenskom trhu. Na zabezpečenie vysokej kvalitnej výroby trafostaníc bol zavedený Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2008.

Produkty firmy vyhovujú všetkým súčasným normám STN a sú atestované Technickým skušobným ústavom stavebným a Štátnou skúšobňou SKTC-105 a najmä STN EN 62271-202.

Našim cieľom je poskytnúť zákazníkovi najvyššiu kvalitu produktov a služieb a zabezpečiť jeho trvalú spokojnosť, čo pre nás znamená:

 • Kvalita vykonaných prác splňuje požiadavky a očakávania zákazníka,
 • spolupráca s kvalitnými overenými domácimi a zahraničnými dodávatelskými firmami,
 • optimalizácia nákladov zákazníka na opravu a údržbu našich produktov.


Firma dosahuje plnenie tejto stratégie prostredníctvom:

 • Odborne kvalifikovaného, dostatočne motivovaného a skúseného zamestnaneckého kolektívu s vysokou pracovnou disciplínou,
 • používania certifikovaných materiálov a komponentov vysokej kvality a overených technologických postupov s minimálnym dopadom na životné prostredie,
 • moderného technického vybavenia pre oblasti realizácie a kontroly vykonaných prác,
 • nepretržitej komunikácie so zákazníkom a sledovaním najnovších európskych trendov,
 • zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti práce s našimi produktmi,
 • nepretržitým zlepšovaním všetkých významných procesov ovplyvňujúcich kvalitu našich produktov na základe analýz a spätnej väzby od našich zákazníkov.

Heslo firmy: “Kvalitný výrobok = spokojný zákazník = prosperujúca firma“

 • Preskúmanie požiadaviek pri realizácií každej zákazky,
 • návrh riešenia a spracovanie realizačného projektu v najkratšom čase a zodpovedajúcej kvalite,
 • realizovanie zákazky, vrátane dopravy a inštalácie produktov na mieste určenia,
 • garancie, záručný a pozáručný servis,
 • zaškolenie obsluhy,
 • dlhodobý monitoring kvality a spoľahlivosti dodaného produktu a realizovaných montážnych prác.
Ponúkame voľné kapacity na spracovanie plechov, na vysekávacích a ohraňovacích lisoch Zn. TRUMPF. Na základe Vášho dopytu Vám pracujeme ponuku v zaujímavých cenových reláciách a krátkych dodacích termínoch. Viac »
Nové možnosti pri vývoji fotovoltaických parkov. Viac »
Náš systém výroby stavebných telies umožňuje používať jednotlivé základné typy ako východiskový stavebný prvok pre zostavenie priestorovo väčších celkov, ktoré môžu byť využívané ako priemyselné transformovne, spínacie stanice a pod. Viac »
Certifikát je vydaný pre výrobu kompaktných kioskových trafostaníc. Ďalej pre projektovanie, výrobu, montáž, údržbu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Viac »
Trafostanice sú odskúšané na vyhodnotenie účinkov oblúka spôsobeného vnútornou poruchou triedy IAC – A B. Viac »