najväčší slovenský výrobca trafostaníc

Produkty

Nosným programom našej firmy je výroba, montáž a predaj kioskových trafostaníc, realizácia prípojok NN, VN a elektroinštalačné práce do 22kV.


Ďalšou časťou výrobného programu sú plastové a oceľovo-plechové skriňové rozvádzače merania a regulácie, ako i nástenné rozvádzače na objednávku podľa dodanej projektovej dokumentácie.Produkty firmy vyhovujú všetkým súčasným normám STN a sú atestované Technickým skúšobným ústavom stavebným a Štátnou skúšobňou SKTC-105.

S vnútorným ovládaním

S vonkajším ovládaním

Atypické riešenia

Vlastná výroba

Osadenie trafostanice

Pri osadení každej trafostanice treba venovať pozornosť niektorým špecifkám. 
Stiahnuť obrázky: Osadenie.zip

Na stiahnutie

Ponúkame voľné kapacity na spracovanie plechov, na vysekávacích a ohraňovacích lisoch Zn. TRUMPF. Na základe Vášho dopytu Vám pracujeme ponuku v zaujímavých cenových reláciách a krátkych dodacích termínoch. Viac »
Nové možnosti pri vývoji fotovoltaických parkov. Viac »
Náš systém výroby stavebných telies umožňuje používať jednotlivé základné typy ako východiskový stavebný prvok pre zostavenie priestorovo väčších celkov, ktoré môžu byť využívané ako priemyselné transformovne, spínacie stanice a pod. Viac »
Certifikát je vydaný pre výrobu kompaktných kioskových trafostaníc. Ďalej pre projektovanie, výrobu, montáž, údržbu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Viac »
Trafostanice sú odskúšané na vyhodnotenie účinkov oblúka spôsobeného vnútornou poruchou triedy IAC – A B. Viac »