najväčší slovenský výrobca trafostaníc

Atypické riešenia

Aktuálny výrobný program spoločnosti Elektro-Haramia, spol. s r.o. v r. 2011 ponúka celkovo 17 typizovaných riešení trafostaníc, ktoré sú ovládané z vonkajšej alebo z vnútornej strany, prípadne ponuka obsahuje aj podzemný variant trafostanice. Náš systém výroby stavebných telies umožňuje používať jednotlivé základné typy ako východiskový stavebný prvok pre zostavenie priestorovo väčších celkov, ktoré môžu byť využívané ako priemyselné transformovne, spínacie stanice a pod.Statické riešenie typizovaných prvkov dovoľuje ich vzájomné zostavovanie a spájanie horizontálnym, ale aj vertikálnym smerom (do výšky jedného poschodia).
Aj pri takýchto kombinovaných atypických stavebných celkoch je možné využiť rôzne typy zastrešení a krytín. Samozrejmosťou vždy zostáva prispôsobenie vonkajšej fasádnej úpravy želaniam odberateľa.

Ponúkame voľné kapacity na spracovanie plechov, na vysekávacích a ohraňovacích lisoch Zn. TRUMPF. Na základe Vášho dopytu Vám pracujeme ponuku v zaujímavých cenových reláciách a krátkych dodacích termínoch. Viac »
Nové možnosti pri vývoji fotovoltaických parkov. Viac »
Náš systém výroby stavebných telies umožňuje používať jednotlivé základné typy ako východiskový stavebný prvok pre zostavenie priestorovo väčších celkov, ktoré môžu byť využívané ako priemyselné transformovne, spínacie stanice a pod. Viac »
Certifikát je vydaný pre výrobu kompaktných kioskových trafostaníc. Ďalej pre projektovanie, výrobu, montáž, údržbu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Viac »
Trafostanice sú odskúšané na vyhodnotenie účinkov oblúka spôsobeného vnútornou poruchou triedy IAC – A B. Viac »