najväčší slovenský výrobca trafostaníc

S vonkajším ovládaním

Trafostanica EH8

Nízka, kompaktná, polozapustená transformačná stanica obsluhovateľná z vonkajšej strany. Železobetónový skelet.
Na stiahnutie: Trafostanica EH8.zip

Trafostanica EH8A

Nízka, dvojitá, kompaktná, polozapustená transformačná stanica obsluhovateľná z vonkajšej strany. Železobetónový skelet.
Na stiahnutie: Trafostanica EH8A.zip

Trafostanica EH8B

Nízka, dvojitá, kompaktná, polozapustená transformačná stanica obsluhovateľná z vonkajšej strany.
Železobetónový skelet.

Na stiahnutie: Trafostanica EH8B.zip

Trafostanica EH8C

Nízka, kompaktná, polozapustená transformačná stanica obsluhovateľná z vonkajšej strany. Železobetónový skelet.
Na stiahnutie: Trafostanica EH8C

Trafostanica EH8D

Nízka, dvojitá, kompaktná, polozapustená transformačná stanica obsluhovateľná z vonkajšej strany.
Železobetónový skelet.

Na stiahnutie: Trafostanica EH8D.zip

Trafostanica EH8D.1

Nízka, kompaktná, polozapustená transformačná stanica obsluhovateľná z vonkajšej strany. Železobetónový skelet.
Na stiahnutie: Trafostanica EH8D.1.zip

Ponúkame voľné kapacity na spracovanie plechov, na vysekávacích a ohraňovacích lisoch Zn. TRUMPF. Na základe Vášho dopytu Vám pracujeme ponuku v zaujímavých cenových reláciách a krátkych dodacích termínoch. Viac »
Nové možnosti pri vývoji fotovoltaických parkov. Viac »
Náš systém výroby stavebných telies umožňuje používať jednotlivé základné typy ako východiskový stavebný prvok pre zostavenie priestorovo väčších celkov, ktoré môžu byť využívané ako priemyselné transformovne, spínacie stanice a pod. Viac »
Certifikát je vydaný pre výrobu kompaktných kioskových trafostaníc. Ďalej pre projektovanie, výrobu, montáž, údržbu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Viac »
Trafostanice sú odskúšané na vyhodnotenie účinkov oblúka spôsobeného vnútornou poruchou triedy IAC – A B. Viac »