najväčší slovenský výrobca trafostaníc

Osadenie trafostanice

Pri osadení každej trafostanice treba venovať pozornosť niektorým špecifkám. 
Stiahnuť obrázky: Osadenie.zip

Pre každú trafostanicu je potrebné vytvoriť zemné lôžko, ktoré zodpovedá jej vonkajším rozmerom a zároveň rešpektuje naprojektovanú vonkajšiu uzemňovaciu sieť. Teleso trafostanice sa ukladá do výkopu, ktorého dno je tvorené zhutnenou štrkovou vrstvou s minimálnou hrúbkou 200mm. Pri usadzovaní do okolitého terénu je potrebné dodržať zásadu, aby upravený okolitý terén bol od dolného prahu vstupných dverí znížený o cca 200mm. Pre trafostanice typu EH1, EH2, EH3 a EH5 s vnútorným ovládaním (obrázok č.1) platí, že do výkopu sa najprv ukladá samostatná základová časť, na ktorej hornej hrane je gumené mikroporézne tesnenie o hrúbke 10mm. V ďalšej etape sa uloží skelet s podlahou a technológiou, a následne strešný panel.Pre trafostanice typu EH4, EH6 s vnútorným ovládaním (obrázok č.2) a trafostanice typu EH8 var. A, EH8 var. B, EH8A, EH8B, EH8C, EH8D, EH8D.1 s vonkajším ovládaním (obrázok č.3) platí, že do výkopu sa najprv ukladá skelet, ktorého súčasťou je už základová vaňa trafostanice s podlahou a technológiou.Nakoniec sa kompletná trafostanica pripojí vonkajšími svorkami na uzemňovaciu sieť. Po zrealizovaní potrebných terénnych úprav sa vybuduje okolo trafostanice odkvapový chodník, zabraňujúci prenikaniu vlhkosti.

Ponúkame voľné kapacity na spracovanie plechov, na vysekávacích a ohraňovacích lisoch Zn. TRUMPF. Na základe Vášho dopytu Vám pracujeme ponuku v zaujímavých cenových reláciách a krátkych dodacích termínoch. Viac »
Nové možnosti pri vývoji fotovoltaických parkov. Viac »
Náš systém výroby stavebných telies umožňuje používať jednotlivé základné typy ako východiskový stavebný prvok pre zostavenie priestorovo väčších celkov, ktoré môžu byť využívané ako priemyselné transformovne, spínacie stanice a pod. Viac »
Certifikát je vydaný pre výrobu kompaktných kioskových trafostaníc. Ďalej pre projektovanie, výrobu, montáž, údržbu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Viac »
Trafostanice sú odskúšané na vyhodnotenie účinkov oblúka spôsobeného vnútornou poruchou triedy IAC – A B. Viac »