najväčší slovenský výrobca trafostaníc

Služby

Vedenie firmy sa snaží, aby naša ponuka bola neustále vylepšovaná, dopĺňaná a aby zodpovedala technologickej úrovni súčasnosti.
Ponúkanými projektovými riešeniami vychádzame v ústrety potrebám používateľov našich staníc.


Snažíme sa:
  • minimalizovanie technologického zastavaného priestoru,
  • najjednoduchšie technické riešenie,
  • znižovanie nákladov,
  • zlepšovanie servisných služieb,
  • nepretržité odstraňovanie kritických miest a inovácia produktov.
Výrobný program je tvorený tak, aby mohli byť uspokojené potreby každého zákazníka – od najmenších a najjednoduchších energetických aplikácií až po zložité inštalačné celky. V dodávkach kioskových trafostaníc na kľúč sa snažíme zúročiť viac ako 20-ročné skúsenosti.Vedenie spoločnosti kladie dôraz na kvalitu a na užívateľskú bezpečnosť a funkčnosť každej stanice ako technického celku. Zapojením všetkých našich zamestnancov do snahy trvalo zlepšovať hodnotu našich výrobkov, služieb a procesov výroby. Jednoducho povedané: snažíme sa o to, aby zákazník nikdy neľutoval, že si za svojho partnera zvolil firmu ELEKTRO-HARAMIA.

Ponúkame:
  • poradenskú činnosť pri návrhu energetickej koncepcie investičného zámeru (v rámci novobudovaného alebo rekonštruovaného celku),
  • návrh a dodanie projektovej dokumentácie pre samotnú trafostanicu, spracovanú podľa vybranej koncepcie investora (pre stavebné povoľovacie konanie, ako aj pre samotnú realizáciu),
  • dodanie kompletnej trafostanice na kľúč vrátane montáže súvisejúcich technologických celkov (od iných dodávateľov) do stavebného telesa, transport hotového výrobku a osadenie až na konkrétne – finálne miesto inštalácie,
  • spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (v prípade želania odberateľa vybavenie všetkých administratívnych náležitostí, spojených s uvedením stanice do prevádzky),
  • záručný a pozáručný nepretržitý 24-hodinový servis.

Projekčná činnosť

CNC výroba

Bioplynové stanice

Fotovoltaické parky

Dopravné služby

Ponúkame voľné kapacity na spracovanie plechov, na vysekávacích a ohraňovacích lisoch Zn. TRUMPF. Na základe Vášho dopytu Vám pracujeme ponuku v zaujímavých cenových reláciách a krátkych dodacích termínoch. Viac »
Nové možnosti pri vývoji fotovoltaických parkov. Viac »
Náš systém výroby stavebných telies umožňuje používať jednotlivé základné typy ako východiskový stavebný prvok pre zostavenie priestorovo väčších celkov, ktoré môžu byť využívané ako priemyselné transformovne, spínacie stanice a pod. Viac »
Certifikát je vydaný pre výrobu kompaktných kioskových trafostaníc. Ďalej pre projektovanie, výrobu, montáž, údržbu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Viac »
Trafostanice sú odskúšané na vyhodnotenie účinkov oblúka spôsobeného vnútornou poruchou triedy IAC – A B. Viac »