najväčší slovenský výrobca trafostaníc

Bioplynové stanice

Rast cien zemného plynu a ropy na svetových trhoch sústredil pozornosť odborníkov na hľadanie aj ďalších alternatívnych energetických zdrojov.


V posledných rokoch sa do popredia dostáva známa a vyskúšaná technológia výroby elektriny a tepla - na Slovensku málo využívaná možnosť energetického využitia biomasy. Využíva sa bioplyn z poľnohospodárskych odpadov ale aj zo zelenej pestovanej hmoty. Celý proces výroby bioplynu prebieha vo fermentačných nádobách bioplynových staníc, vyrobené médium sa potom využíva na kombinovanú výrobu elektriny a tepla v tzv. kogeneračných jednotkách.Prvé trafostanice pre technologické celky bioplynových staníc sme dodali pre náš domáci trh na prelome r. 2008/2009, počas nasledujúceho obdobia realizácie v tomto segmente výroby kontinuálne pokračovali ale nedosiahli intenzitu dopytu ako to bolo v prípade trafostaníc pre fotovoltiku. Do polovice r. 2011 máme za sebou niekoľko desiatok realizácií BPS-iek pre domácich ale aj zahraničných investorov (hlavne z ČR a z Rakúska). Tak ako v prípade fotovoltaických elektrární platí,
že sme s každou realizovanou a dodanou stanicou nadobudli nové, cenné skúsenosti, ktoré môžeme ponúknuť ďalším potencionálnym záujemcom o alternatívne energetické zdroje.
Ponúkame voľné kapacity na spracovanie plechov, na vysekávacích a ohraňovacích lisoch Zn. TRUMPF. Na základe Vášho dopytu Vám pracujeme ponuku v zaujímavých cenových reláciách a krátkych dodacích termínoch. Viac »
Nové možnosti pri vývoji fotovoltaických parkov. Viac »
Náš systém výroby stavebných telies umožňuje používať jednotlivé základné typy ako východiskový stavebný prvok pre zostavenie priestorovo väčších celkov, ktoré môžu byť využívané ako priemyselné transformovne, spínacie stanice a pod. Viac »
Certifikát je vydaný pre výrobu kompaktných kioskových trafostaníc. Ďalej pre projektovanie, výrobu, montáž, údržbu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Viac »
Trafostanice sú odskúšané na vyhodnotenie účinkov oblúka spôsobeného vnútornou poruchou triedy IAC – A B. Viac »