najväčší slovenský výrobca trafostaníc

Fotovoltaické parky

Fotovoltické-solárne-slnečné elektrárne (FVE)


Prostredníctvom fotovoltaických technologických celkov je človek schopný zaistiť výrobu elektrickej energie z doteraz najčistejšieho a životné prostredie najmenej znečisťujúceho zdroja – zo slnečného žiarenia. Slovensko so svojimi prírodnými podmienkami ponúka mnoho vhodných oblastí pre takýto spôsob energetického využitia. Prijaté legislatívne úpravy v r. 2009 umožnili, aby potencionálni investori mohli začať aj na našom území s budovaním fotovoltaických (slnečných) elektrární. V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť odbornú verejnosť, že naša spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA s.r.o. v priebehu prvej polovice r. 2009 vyrobila a dodala trafostanice pre niekoľko prvých veľkých projektov slnečných-fotovoltaických elektrární, ktoré boli vybudované u našich západných susedov na južnej Morave (s inštalovanými výkonmi od 0,5 do 2,5 MWp).



V priebehu týchto realizácií sme mali možnosť spolupracovať s najväčšími a najznámejšími výrobcami a dodávateľmi solárnych technológií v Európe. Ďalej sme pokračovali v príprave na realizácie ďalších česko-moravských projektov a zároveň sme sa zúčastňovali aj na rozbiehaní prípravných prác pre prvé solárne parky na Slovensku. Nadobudnuté skúsenosti z predchádzajúcich projektov nám zjednodušili a urýchlili prípravnú fázu a zároveň pomáhali hľadať a ponúkať správne riešenia pre potreby každého zo zákazníkov. V r. 2010 naša spoločnosť celkovo realizovala dodávky kioskových trafostaníc pre cca 300 projektov solárnych parkov na československom území, pričom realizácie pre slovenských zákazníkov pokračovali aj v prvom polroku 2011. Celkovo naša spoločnosť (počas r.2009, 2010 a 2011) pre projekty fotovoltaických elektrární v Čechách a na Slovensku vyrobila a dodala 436 kusov kioskových trafostaníc rôznych typov.
Ponúkame voľné kapacity na spracovanie plechov, na vysekávacích a ohraňovacích lisoch Zn. TRUMPF. Na základe Vášho dopytu Vám pracujeme ponuku v zaujímavých cenových reláciách a krátkych dodacích termínoch. Viac »
Nové možnosti pri vývoji fotovoltaických parkov. Viac »
Náš systém výroby stavebných telies umožňuje používať jednotlivé základné typy ako východiskový stavebný prvok pre zostavenie priestorovo väčších celkov, ktoré môžu byť využívané ako priemyselné transformovne, spínacie stanice a pod. Viac »
Certifikát je vydaný pre výrobu kompaktných kioskových trafostaníc. Ďalej pre projektovanie, výrobu, montáž, údržbu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Viac »
Trafostanice sú odskúšané na vyhodnotenie účinkov oblúka spôsobeného vnútornou poruchou triedy IAC – A B. Viac »