najväčší slovenský výrobca trafostaníc

Projekčná činnosť

Vlastná projekčná zložka vhodne dopĺňa komplexnú paletu služieb, ktorú je spoločnosť Elektro-Haramia schopná zákazníkovi ponúknuť.


Okrem sídla spoločnosti v Lozorne sme schopní projekčné služby – spolu s technickým poradenstvom a súvisiacimi činnosťami –ponúknuť aj v našich pobočkách v Banskej Bystrici a v Košiciach.Naši projektanti-elektrošpecialisti sú držiteľmi autorizačného osvedčenia Slovenskej komory stavebných inžinierov, majú dlhoročné bohaté skúsenosti s projekčnou činnosťou a sú schopní zabezpečiť aj komplexné inžinierske služby od ideového zámeru, cez stavebné povoľovacie konanie, projekčné práce až po realizáciu a dodávku trafostanice na kľúč.
Ponúkame voľné kapacity na spracovanie plechov, na vysekávacích a ohraňovacích lisoch Zn. TRUMPF. Na základe Vášho dopytu Vám pracujeme ponuku v zaujímavých cenových reláciách a krátkych dodacích termínoch. Viac »
Nové možnosti pri vývoji fotovoltaických parkov. Viac »
Náš systém výroby stavebných telies umožňuje používať jednotlivé základné typy ako východiskový stavebný prvok pre zostavenie priestorovo väčších celkov, ktoré môžu byť využívané ako priemyselné transformovne, spínacie stanice a pod. Viac »
Certifikát je vydaný pre výrobu kompaktných kioskových trafostaníc. Ďalej pre projektovanie, výrobu, montáž, údržbu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Viac »
Trafostanice sú odskúšané na vyhodnotenie účinkov oblúka spôsobeného vnútornou poruchou triedy IAC – A B. Viac »